top of page

Sapphire Tekniği

sapphire-fue-sac-ekim-teknigi.png

Safir Saç Ekimi Nedir?

Saç kaybı yaşayanların en yoğun ve en doğal saçları elde etmesi için uygulanan safir saç ekimi çok konforlu bir tekniktir. Bu teknikte, donör bölgeden en verimli şekilde saç kökleri nakledilerek, alıcı bölgeye entegre edilmektedir.

Sapphire ile saçların ekilmesi, saç dökülmelerine kalıcı çözüm getiren fue tekniğinin safir uçlu kalemle yapılması esasına dayanmaktadır.  Safir uçlu kalemle açılan pürüzsüz kanallar kafa derisi dokusunu bozmamaktadır. Böylece ekilen saçlar, sık görülüp kişinin normal saçlarından ayırt edilmemektedir. Saç kaybının giderilmesinde ulaşılan en iyi sonuç safir saç ekimi ile elde edilmektedir.

Safir Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?

Sapphire tekniği, donör bölgeden alınan greftlerin(saç kökleri) sorunlu bölgeye ekilmesiyle yapılır. Bunun için safir uçlu bıçaklarla açılan V şeklindeki kesilere saç kökleri tek tek yerleştirilmektedir.

Aslında saç kayıpları için hangi teknik kullanılırsa kullanılsın önemli olan husus donör bölgesinde yeterince saç kökünün olmasıdır. Safir saç ekimi tekniği ile mevcut saçlarının çoğunu kaybetmiş hastalarda bile beklentinin üzerinde sonuçlar alınmaktadır. Bunun için donör bölgede yeteri kadar saç kökünün olması hastanın beklentilerini karşılayabilmesi yönünden önemlidir.

Sapphire bıçağı kullanılarak yapılan safir saç ekimi fue yönteminin aynısıdır. Fakat sapphire fue yönteminin farkı alıcı bölgede kanal açma aşamasında meydana gelmektedir. Klasik fue yönteminde çelik bıçaklarla U şeklinde kanallar açılmaktadır. Sapphire yönteminde doğal safir taşından üretilmiş alüminyum alaşımlı çok daha keskin bıçaklarla V şeklinde kanallar yapılmaktadır.

Safir Saç Ekimi Avantajları Nelerdir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi sapphire fue yönteminin fue ve diğer saç ektirme yöntemlerinden farklılaştığı nokta kanal açma aşamasındadır. Bunun haricindeki aşamalar diğer tekniklerle benzerlik göstermektedir. Fakat bu tek farklılık bile safir saç ekimi tekniğinde aşağıdaki avantajların oluşmasını sağlamaktadır:

 • Safir uçlar, kanal açma işlemini mikro düzeyde pürüzsüz bir şekilde yapmaktadır. Saç köklerinin girebileceği incelikte kanalların açılması safir uçlar sayesinde olmaktadır. Böylece daha sık saç kökü ekimi sağlanmaktadır. Ayrıca safir seç ekimi yönteminde kullanılan safir uçlar sayesinde birim alana daha fazla kanal açmak mümkün hale gelmiştir.

 • Bu teknikte kullanılan safir uçlar kafa derisindeki doku tahribatını en aza indirmektedir. Böylece operasyon sonrası hastanın iyileşme süreci daha kolaylaşmaktadır.

 • Safir saç ekimi tekniğinde kanal açma aşamasında greftlerin doğru bir uzama açısına sahip olması sağlanmaktadır. Bunu safir uçlarla yapmak daha kolaydır. Böylece hasta daha doğal ve dolgun saçlara sahip olmaktadır.

 • Operasyon istenirse sedasyonlu anestezik madde ile uygulanmaktadır. Böylece ağrı ve acı hissi tamamen yok edilmektedir.

Kimler Safir Fue İçin Uygun Adaydır?

Saç ekimi yaptırmak isteyenler sapphire fue tekniğinin kendileri için uygun olup olmadığını önceden bilmek isterler. Uzman, bir konsültasyon sırasında hangi yöntemin kullanılacağına karar verecek kişidir. Sapphire fue tekniğiyle saç ekilmesine karar vermek için hastanın kapsamlı değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Genel olarak safir saç ekimi tekniği aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

 • Saç kaybı olan 20-60 yaş arası kadın ve erkeklerin donör bölgesinde yeterli miktarda saç köküne sahip olması gerekir. Böylece safir saç ekimi ile kaybettikleri saçlarına kavuşurlar.

 • Geniş bir alanda çok fazla saç kayıplarında uygulanabilecek bir yöntemdir. Ayrıca alın çizgisinin geriye gitmesi, şakaklarda açılma, homojen saç seyrelme, saçların tepeden açılması gibi sorunlarda sapphire fue tekniği kalıcı çözümdür.

 • Yanıklar ya da travma nedenli saç dökülmesinde safir saç ekimi yöntemi kullanılabilir. Androjen saç dökülmesi ve traksiyon alopesi sapphire yönteminin ele alınabileceği durumlardır.

 • Greftlerin implantasyonu için hastanın vücudundan saç kökü alınması gerekir. Bunun için seçilen donör bölgesinde belirli saç büyümesi yoğunluğuna sahip olmak önemlidir. Ensede gerekli yoğunluk yoksa safir saç ekimi için sakaldan saç kökü alınır. Sakalda da yeterli saç kökü yoksa göğüs kılı kullanılmaktadır.

 • Sapphire fue tekniği orta derecede saç dökülmesi yaşayanlara uygulanır. Bunun yanında önemli miktarda saç kaybı yaşamış kişilere de uygulandığı unutulmamalıdır.

Safir Fue Saç Ekiminin Aşamaları

Safir saç ekimi tekniğinin aşamaları aşağıda sıralanmıştır:

 • Doktor gerekli kan tahlillerinin ve tetkiklerinin yapılmasını ister. Daha sonra hastanın bu tekniğe uygun olduğuna karar verirse süreç başlamış olur.

 • Sorunlu bölgeye ekilecek saç kökleri hastanın donör bölgesinden alınmalıdır. Cerrahlar daha çok ense bölgesindeki saç köklerini tercih etmektedir. Çünkü buradaki saçlar görünüm, kalınlık ve kimyasal yapı olarak safir saç ekimi için en uygun olanlardır. Eğer ensede yeterli saç yoksa hastanın sakal, bıyık veya göğüs kılları saç ekiminde kullanılmaktadır.

 • Bu teknikte çelik uçlu bıçaklar kullanılmamaktadır. Bunun yerine safir uçlu kalemler kullanılarak kanal açma aşaması gerçekleşmektedir.

 • Greftler (saç kökleri) genişliğinde doğru açılarla açılan kanallara ekim yapılmaktadır. Böylece safir saç ekimi yönteminde doku tahribatı daha az olmaktadır. Saç kökleri kafa derisine daha güzel tutunmaktadır.

 • Bu teknikte donör bölgeden çıkarılan her bir saç kökü özel bir solüsyonda bekletilmektedir. Daha sonra uzman olan cerrah tarafından teker teker kanallara yerleştirilmektedir.

 • Hasta operasyondan sonraki ilk üç günü doktorunun verdiği tavsiyelere uyarak dikkatli geçirmelidir. Hasta 3. gün doktorunun yanına gelerek ilk yıkama işlemini yaptırmalıdır. Bundan sonraki günler için saçın nasıl yıkanması gerektiği ile ilgili kurallar hastaya anlatılır.

 • Safir saç ekimi operasyonundan sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar ve yapması gerekenler uzman tarafından anlatılır. Hastanın verilen tavsiyelere uyması önemlidir.

Safir Fue Tekniğinde Saç Köklerin Toplanması

Sapphire fue tekniği, lokal anestezi altında yapılmaktadır. Eğer hasta lokal anestezi iğnesinden rahatsız oluyorsa, safir saç ekimi operasyonunda acısız anestezi alternatif olarak uygulanmaktadır. Hastanın donör bölgesinden anestezi ile saç kökleri toplanır.

Bu tekniği diğerlerinden ayıran en önemli adımlardan biri toplama aşamasıdır. Safir saç ekimi tekniğinde greftler v(saç kökleri) tek tek alınır. Diğer yöntemlerdeki gibi doğrusal kesikler atılmaz. Fue tekniğinde mikro seviyede kesiler meydana gelmektedir. Böylece bu teknikte iyileşme süreci daha kısa olmaktadır.

Greftlerin (saç kökleri) toplanması rastgele yapılmaz. Safir saç ekimi yönteminde donör bölgesindeki greftler eşit aralıklarla toplanır. Saçlar uzadığında homojen bir dağılım olduğu için görünümde herhangi bir asimetrik durum olmaz. Genel olarak donör bölge, iki kulak arasındaki ense seçilmektedir. Çünkü bu alan genetik olarak güçlü saç köklerine sahiptir.

Safir Fue Tekniğinde Kanalların Açılması

Saç kaybı yaşayanların saç ektirerek doğal ve sık saç yapısına kavuşması mümkündür. Bunun için safir saç ekimioperasyonunu yapacak uzmanın bilgi ve el becerisinin çok iyi olması gerekir. Ayrıca operasyonun her aşamasının çok dikkatli gerçekleşmesi önemlidir. Özellikle kanal açma aşamasının dikkatli yapılması kritik noktalardan biridir.

Kanal açılırken kafa derisi dokusunun zarar görmemesi gerekir. Ayrıca kan dolaşımının bozulmaması önemlidir. Bunun için sapphire uçlu kalemlerin kullanılması bu noktada avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Safir saç ekimi operasyonunda kullanılan sapphire uçlu bıçakların çelik bıçaklara göre çok fazla avantajları bulunmaktadır:

 • Sapphire fue tekniğinin dikkat çekici etkisi bu aşamada görülmektedir. Safir uçlu kalemler 1mm-1,3mm ve 1,5mm kalınlığında olmaktadır. Bu uçlarla açılan V şeklindeki mikro kanalların açıları en güzel şekilde ayarlanmaktadır. Böylece en verimli şekilde greftler kanallara entegre edilmektedir.

 • Safir uçlu bıçak sert bir kristaldir. Safir saç ekimi işlemi sırasında keskinliğini kaybetmemektedir. Bu nedenle hastanın kafa derisinde doku kaybı yaşanmaz.

 • Safir bıçaklar kan dolaşımını bozmamaktadır.

 • Sapphire uçlu kalemler anti mikrobiyaldır.

Safir Fue Tekniğinde Saç Köklerinin Ekilmesi

Greftlerin ekimi sırasında farklı ölçülerde sapphire uçlar kullanılmaktadır. Çünkü greftlerin köküne en yakın çapta kanallar bu şekilde açılmaktadır. Greftler sorunlu bölgenin karakteristik özelliklere göre belli bir estetik dağılım oluşturacak şekilde entegre edilmektedir. Safir saç ekimi ortalama 6 veya 8 saat kadar sürmektedir. Greftlerin ekilmesi bu tekniğin son aşamasıdır.

Safir Saç Ekimi Neden Önemlidir?

Sapphire fue tekniğinde kullanılan sapphire uçlu kalemler son teknolojik aletlerdir. Bu bıçaklar sayesinde sık ve doğru açılı kanallar yapılmaktadır. Bu teknikle elde edilen saçlar, hasta için olabilecek en iyi sonuçtur.

Sapphire tekniğinin iyileşme süreci hızlı olmaktadır. Hastada ağrı, acı ve ödemin az olması operasyonun konforuna katkılar sağlamaktadır. Sapphire bıçakları sayesinde kesiler pürüzsüz olduğu için mikroplar tutunamamaktadır. Böylece enfeksiyon riski ciddi oranda azalmaktadır. Safir saç ekimi diğer tekniklerle karşılaştırıldığında hastalar için en iyi ve en rahat yöntem olduğu görülmektedir.

Safir Saç Ekimi Öncesi Neler Yapılmalıdır?

Hasta, saç ektirmeden önce tüm olasılıklar hakkında fikir sahibi olmalıdır. Ayrıca safir saç ekimi operasyonunun yapılacağı klinikten tüm prosedürler hakkında bilgi edinmelidir. Hasta saç ektirmek hakkında çevresinden ve sosyal ağlardan yanlış bilgiler edinebilir. Bu nedenle sapphire fue tekniği hakkında doğru bilgileri uzmandan almalıdır.

Sapphire fue sonucunu etkileyen birçok faktör bulunduğu unutulmamalıdır. Hastanın saç kökü sayısı, donör bölgedeki saç yoğunluğu, dökülme, yaş, alkol tüketimi, sigara alışkanlığı, beslenme alışkanlığı gibi faktörler sapphire fue tekniğini etkileyecektir. Safir saç ekimi operasyonundan önce yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Hasta operasyondan 1 hafta önce sigarayı bırakmalıdır. Eğer bırakamıyorsa sigara içmeyi azaltmalıdır.

 • Safir saç ekimi operasyonundan 1 hafta önce alkol bırakılmalıdır.

 • Kafein içeren kahve ve çay gibi içecekler tüketilmemelidir.

 • Operasyondan 1 hafta önce yeşil çay gibi içecekler bırakılmalıdır.

 • Şeker, kalp, tansiyon hastası olanlar operasyonu yapacak doktora hastalıkları ve ilaçları hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca akut hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçlar hakkında uzman doktor bilgilendirilmelidir.

 • Safir saç ekimi operasyonundan 1 hafta önce pıhtılaşmayı önleyen aspirin gibi ilaçlar bırakılmalıdır. Ayrıca multivitamin kullanılıyorsa ara verilmelidir.

 • Ameliyattan 1 ay önce saçlara ilaç ve losyon sürülmemelidir.

 • Sapphire fue operasyonundan önce saçlar temiz olmalıdır. Saçlarda jöle, sprey gibi ürünler olmamalıdır.

 • Hasta, safir saç ekimi işleminden önce aç olmamalıdır.

 • Operasyondan önce başa sürtmeyecek rahat çıkarılacak kıyafetler giyilmelidir. Gömlek en pratik ve rahat seçenek olacaktır.

 • Operasyondan hemen sonra araç kullanılmamalıdır. Hastanın yanında aracı kullanacak bir refakatçinin olması iyi olacaktır.

Safir Saç Ekimi Sonrası Neler Yapılmalıdır?

En iyi sonuçların alındığı safir saç ekimi operasyonundan sonra yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sürekli terlemeden kaçınmak gereklidir. Ayrıca ağır işler ve hareketler yapılmamalıdır. Ter saç köklerine zarar vermektedir.

 • Hasta saçlarını stresten dolayı kaybetmişse, operasyondan sonra stresli ortamlarda bulunmamalıdır.

 • Safir saç ekimi ameliyatından sonra birkaç gece cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır.

 • Operasyondan sonra antibiyotik içileceğinden alkol alınmamalıdır. Alkol alındıktan sonra doğrudan kana karıştığı için yeni saçlara zarar verecektir.

 • Operasyondan sonra kısmi ağrılar ve halsizlikler görülebilir. Ayrıca lokal anestezi sebebiyle gerginlik yaşanabilir. Uzmanın verdiği ilaçlar sayesinde birkaç günde bu şikâyetler ortadan kalkmaktadır.

 • Safir saç ekimi sonrası ilk birkaç gün yatış pozisyonuna dikkat edilmelidir. Operasyonun yapıldığı bölgeye dokunulmamalıdır.

 • Operasyondan sonra ödem oluşabilir. Bu şişlikler birkaç günde kaybolmaktadır.

 • Sapphire fue ameliyatından sonraki gün boyun epilasyon bölgesindeki bandajlar çıkarılıp pansuman yapılmalıdır. Daha sonra ödemin alın bölgesine ve gözlere düşmemesi için alın bölgesi bandajlanabilir.

 • Safir saç ekimi operasyonundan 2 gün sonra ekim bölgesine hiçbir şey uygulanmayacaktır. Uzmanın yazdığı ilaçlar ve solüsyon kullanılarak tavsiyelere uymak yeterli olacaktır.

Safir Saç Ekiminden Sonra Saçlarım Ne Zaman Uzar?

Sapphire fue ameliyatından iki gün sonra ekilen greftler taze kalmaya başlar. Daha sonra kabuk tutmaya başlar. Bu durum olması gerekendir. Safir saç ekimi sonrası oluşan kabuk 1 hafta ile 10 gün sonra kaybolmaktadır.

Operasyondan sonraki 15 gün ile 3 ay arasında hastanın saçları dökülecektir. Hasta bu durumda endişelenmemelidir. Çünkü ekilen saç kökleri yerinde durmaktadır. Safir saç ekimi operasyonundan sonra 4. ayda saçlar uzamaya başlayacaktır. Daha sonra 6. İle 8. ay arasında saçlar olması gereken şeklini almaya başlayacaktır. Bu süreç 1 ile 1,5 yıla kadar tamamlanmaktadır. Bu süreçte hastanın saçları gerçek şekline bürünüp oluşumunu artırmaktadır.

Safir Fue İlk Yıkama / Yara Bakımı

Sapphire fue tekniği ile yapılan ekimin iyileşme süresi ilk günlerden kendini hissettirmektedir. İlk yıkama ve yara bakımı safir saç ekimi sonrası bir veya iki gün içinde uzman tarafından yapılır.

Sapphire fue tekniğinde ilk hafta en hassas dönemdir. Bu dönemim ilk aşaması yara bakımıyla geçirilir. Daha sonra hızla ilerleyen bir iyileşme dönemi başlayacaktır. Hastanın ilk yıkaması klinikte yapıldıktan sonra medikal bir şampuan verilecektir. Kişi 1 ay boyunca her gün bu medikal şampuanla saçını yıkamalıdır.

Daha sonra hastanın saçlarına zarar vermeyecek doğal bir şampuanla saçlar yıkanmaya devam edilmelidir. Yağlı saçların yıkanma periyodu kuru saçlara göre daha fazla olacaktır.

Sapphire fue tekniği uygulandıktan 15 gün sonra yaralar iyileşir. Fakat saç köklerine uzanan bazı kanallar kalabilmektedir. Bu nedenle hasta safir saç ekimi sonrası en fazla hafif yürüyüş yapmalıdır. Aşırı terlemeden kaçınarak herhangi bir enfeksiyonun gelişmesi önlenmelidir.

Safir Fue Saç Ekiminden Sonra İlk 1-3 Ay Neler Yapılır?

Sapphire uçlu kalemle yapılan ekim en konforlu yöntemlerden biridir. Operasyondan sonra 1 gün dinlenmek gerekir. Daha sonra hasta günlük yaşantısına dönebilir. Saçın ilk yıkamasının operasyonun yapıldığı klinikte yapılması çok önemlidir. İlk yıkama çok hassas bir işlem olduğu için uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Operasyondan sonra oluşan yara kabukları ilk 1 ay içerisinde dökülmektedir. İyileşme sürecinin bir belirtisi olan saç dökülme aşaması safir saç ekimioperasyonundan sonra 1 ile 3 ay arasında yaşanacaktır. Bu süreçte hasta panik olmadan şok dökülmeden sonra kalıcı saçlarının ortaya çıkmasını beklemelidir.

Operasyondan sonraki ilk aylarda ağır spor, hamam, sauna, yüzme havuzlarından uzak durmak gerekir. İlk 3 ay boyunca sprey, jöle, saç boyası kullanımı yasaktır. Operasyondan sonra doktorun tavsiye ettiği ürünler haricinde saç ürünleri kullanılmamalıdır.

Safir Fue Saç Ekiminden Sonraki İlk 6 Ay Neler Yapılır?

Saphire fue tedavisinden 6 ay sonra kalıcı saçlar belirgin bir halde ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte saçların % 60’lık oranının çıkmış olması gerekir. Fakat safir saç ekimi tedavisinde istenilen sonucun tamamen görülmesi için 1 yılın geçmiş olması gerekmektedir.

Operasyondan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği doktorlar tarafından detaylıca anlatılmaktadır. Doktorun verdiği ilaçlar düzgün kullanılmalıdır. Ayrıca doktorun söylediği talimatlar izlenmelidir. Operasyondan çıkan kişinin iyileşme sürecinde beslenmesine dikkat etmesi ve kendini fazla yormaması önemlidir. Safir saç ekimi operasyonundan sonra hasta kendince çözümler bulmamalıdır. Bunun yerine mutlaka doktoruna danışmalı ve talimatlarını harfiyen yerine getirmelidir.

Safir Fue Saç Ekiminden 1 Yıl Sonra Neler Yapılır?

Sapphire fue tedavisinden sonraki 1 ile 1,5 yıl boyunca saçlar sağlıklı tutulmalıdır. Safir saç ekimi tedavisinden sonra kişi saçlarının uzaması için gereken özeni ve titizliği göstermelidir. Kişinin saçları uzamaya başladığında, kimyasal içeriği düşük şampuan kullanmaya devam etmelidir. Ayrıca saç temizliğine dikkat etmelidir. Saçları ve kafa derisini olumsuz etkileyecek her türlü madde ve yorucu hareketlerden uzak durmalıdır.

Aslında operasyon sonrasındaki 1 yıldan fazla olan süreçte dikkat etmek operasyondan daha önemlidir. Başarılı geçen sapphire fue yönteminden sonra kişinin beklemesi gereken süreci dikkatli atlatması çok önemlidir. Zaten safir saç ekimi sonrası kurallara ve talimatlara uyan kişinin doğal ve yoğun saçları elde etmemesi için hiçbir sebep yoktur.

Safir Saç Ekimi Fiyatları 2024

Saç kayıplarına karşı yapılan ekimlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Öncelikli olarak kullanılan yöntem ve teknikler farklılık gösterdiğinden fiyatlarda çeşitlilik meydana gelmektedir. Aslında safir saçekimi tekniğiyle yapılan ekimlerin fiyatı normal saç ekim fiyatlarına göre daha yüksek maliyetlidir. Fakat sapphire tekniğiyle elde edilen mükemmel sonuçlara bakıldığında bu tekniğin yüksek olmadığı fark edilecektir.

Bu yöntemin 2022 yılı fiyatları için hastanın muayene edilmesi ve sonrasında fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Muayeden önce net bir fiyat söylemek mümkün değildir. Çünkü saç dökülmesinin hangi oranda olduğu, saçın yapısı ve gerekli greft sayısı gibi faktörler safir saç ekimi fiyatları 2022 etkileyecektir.

 

Sapphire (Safir) FUE Saç Ekimi Nedir?

FUE saç ekimi tekniğinin kanal açma aşamasının, oldukça kıymetli bir cevher olan safirden üretilmiş uçlarla gerçekleştirilmesidir.

Sapphire (Safir) FUE saç ekimi nasıl uygulanır?

Saç ekiminin yapılacağı bölgeye kanallar FUE yöntemindeki gibi çelikle değil, safir cevheri ile açılıyor. Safir uçlar genellikle diyabet hastalarında tercih edilir. Kanalların mikro düzeyde açılması doku deformasyonunu ve dolaşımdaki nekroz riskini azaltır. Böylece uygulama sonrasında saç derisi hızlıca iyileşir.

 

Bu teknik sayesinde saç kaybı yaşayanlar, kendi saçlarından ayırt edilemeyecek doğallıkta saçlara sahip oluyor. Safir FUE saç ekimi, sedasyonlu saç ekimi ve tıraşsız saç ekimi gibi konforu ve hasta memnuniyetini artıran diğer yöntemlerle de kombine edilerek uygulanabiliyor.

 

 • Sapphire kalem tekniğinde en önemli detay şeker hastalarında tercih edilmesi daha hızlı iyileşme doku tahribatının az olması olayın özünde ekibin her yöntemi ve tekniği kullanabilme kabiliyetidir.

 • Çok ince safir uçlu kalem, kanalların, saç köklerinin boyutuna ve açısına uygun bir şekilde açılmasına imkan veriyor. Böylelikle saç kökleri kanalların içine doğal bir açıyla yerleştirilebiliyor. Bu ise hem ekilen saçların saç derisine daha güçlü tutunmasını hem de oldukça doğal bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

 • Çelik slitler yerine gerçek safirden üretilen uçlara sahip kalemler kullanılır

 • İyileşme süresi daha kısadır

bottom of page