top of page

Altın Oran Çizgisi Nedir?

sac-ekim-altin-oran-cizgisi.png

Altın oran çizimi bilimsel olarak dünyada uygulanan hipotezlerden biridir. Kişinin baş kısmına horizontal olarak bakıldığında 3 çeşit parçaya bölünür. Bundan yola çıkılarak kişinin alın, burun ucu ve çene ucu arasındaki mesafeler birbirine eşittir.

 

Bu oranlar göz önünde bulundurularak kişinin ön hat çizgisi belirlenir. En doğal en natürel teknik budur. Bundan dolayı görünüm olayında mükemmeliyeti yakalıyoruz. Ölçümler her kişide değişkenlik gösterebilir. Diğer önemli bir etmen kişinin estetik cerrahi bakış açısıdır.

Saç ekimi operasyonları, diğer tüm cerrahi operasyonlar gibi çok önemlidir. Operasyon, saç ekim işlemleri yaptıracak kişinin, sağlığı ve estetik görünümü ön planda tutularak gerçekleştirilir. Buradan yola çıkarak, doğallığın önemli bir ölçüt olduğunu söyleyebiliriz.

​​

Saç ekiminde doğallığı sağlamak 3 faktörle doğrudan orantılıdır.

  • Ekilen saçların sıklığı ve yoğunluğu,

  • Ekiliş yönü, açışı ve

  • Ön saç çizgisinin planlanması.

Bu üç faktörün gerçekleştirilmesi için saç ekimini yapacak doktor uzun süren operasyon boyunca dikkatli bir şekilde çalışır ve greftler en doğru açılarda en doğru yerlere tek tek yerleştirir.

Saç analizi yapılan kişinin, donör bölgesindeki saçların yeterliliği, greft sayısı ve kalitesi, saçların döküldüğü alanlara doğru paylaştırılması ve ön saç çizgisi yeri saç ekimi operasyonundan önce doktor tarafından planlanmaktadır.

Ön Saç Çizgisi ( Alın Açıklığı )Nedir?

Ön saç çizgisi (ön alın çizgisi) kafa bölgesinin ön tarafında alın ile saçın birleştiği noktadır. Ön saç çizgisinin yeri bununla bağlı olarak alnın genişliği yüzün karakteristik özelliklerine göre değişmektedir. Her kişinin ön saç çizgisi birbirinden farklı olsa da ön saç çizgisinin belirli özellikleri vardır. Yaşa, cinsiyete ve yüzün yapısına göre değişiklik gösterebilen ön saç çizgisi kişinin daha genç ya da daha yaşlı görünmesine sebep olabilir.

Saç dökülmesi yaşamayan kişilerde bile ön saç çizgisi olması gerekenden geride olabilmekte ve kişideki bu alın açıklığı kimi durumlarda kişiyi rahatsız edebilmektedir. Olan ile olması gerekenin ayrıldığı bu noktada “altın oran” devreye girer.

Ön saç çizgisinin (ön alın çizgisi) planlanmasında 2 ölçüt göz önünde bulundurulmalıdır:

1. Yaş Faktörü,

2. Altın Oran.

Yapılan araştırmalar insanların yaş tahminlerini yaparken cilt kırışıklıkları seviyesinden hemen sonra saç ve alın açıklığına odaklandıklarını göstermiştir. Ön saç çizgisi, geride olduğu durumlarda kişi daha yaşlı gözükebilmektedir. Ön saç çizgisinin daha önde olması da doğallığı bozan ve yüzün estetik ögelerinin yok olmasına sebep olabilmektedir. Saç ön çizgisini belirlerken yaş faktörünün göz önüne alınması bu sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

İkinci ölçüt olan “altın oran” günümüzde tüm estetik operasyonlarının en önemli ölçütüdür. Burada “olması gereken” planlanmaktadır. Kişinin yüz şeklinin ayrıntılı analizi sonucunda eski alın çizgisi göz ardı edilmeden, estetik açıdan en uygun ön saç çizgisi belirlenir.

Ölçümler Nasıl Yapılır?

Görünüşümüzü bu denli etkileyecek olan ön saç çizgisi saç ekim operasyonunun planlanması sırasında belirlenir. Ölçüm ve belirleme sadece doktor tarafından yapılmalıdır. İki kaş arasından başlanan ön saç çizgisi ölçümü için olması gereken alın açıklığı alanı belirlenir. Saçlı bölgenin başladığı noktadan cilt sınırına kadar 7 cm’lik bir orta alan belirlenir ve burası ön saç çizgisini başladığı yer olarak kabul edilir.

Ölçüm sırasında,

  • Saç açıklığı donör sahanın verimliliğine göre değerlendirilir,

  • Saç ekimi yaptıracak kişinin istekleri,

  • Kişinin saç dökülme sürecinin devam edip etmediği,

  • Kişinin yaşı,

  • Kişinin kafa ve yüz yapısı dikkate alınmalıdır.

Saç dökülmesi çok yoğun olan kişilerde ve yaşı ilerlemiş kişilerde alın çizgisinin biraz daha yukarı çekilmesi doğallığı arttıracaktır.

Mevcut saçları 7 cm’den daha az olan kişiler için ölçüm biraz daha değiştirilerek yüz ve kafa yapısı göz önünde bulundurularak V şeklinde yeni bir ön saç çizgisi oluşturulur.

Ön saç çizgisinin doğal şekli hafif V harfine benzetilmektedir. Bu saç çizgisi içerisinde her kişinin kendine özgü bir saç yönü ve saç dizilişi vardır.

 

Saç Çizgisi Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Bu bölge göz hizasında ve ön tarafta olduğu için diğer ekim bölgelerinden çok daha büyük bir önem arz eder. Ön saç bölgesine ekilen greftlerin açısı ve yönü saç ekim operasyonunda önem taşımaktadır. Bu bölgede saç telleri tek bir sıra halinde yerleştirilemez. Estetiği bozacak olan bu durumun yaşanmaması için saç tellerinin karışık ve doğal bir sistemde sıralanır. Ön saç çizgisi sıralamasının bazı asimetrikler içermesi, daha estetik bir görünüm oluşturmaktadır.

bottom of page